CZ / EN

O projektu

Audiovizuální sauna a Kritický pařník

 

Audiovizuální sauna je součástí projektu Kritický pařník, který je zaměřen na propojování uměleckých kritiků, diváků a tvůrců.

 

Účelem projektu a jeho aktivit je posílení audiovizuální kritiky a propojení s tvůrci a diváky za pomoci řady přednášek, diskusí, workshopů a zapojení uměleckých kritiků do festivalové praxe. Jeho tématem je audiovizuální umění v širokém slova smyslu. Další aktivitou Kritického pařníku je workshop zaměřený na rozvoj mladých dramaturgů Semaine de la critique po česku.

Cílem projektu je změna nastavení uvažování umělecké kritiky, často orientované bez přesahu na jiné druhy umění. Informování veřejnosti o možnostech nových postojů, změna společného diskursu s tvůrci o uvažování nad uměním. Vše toto splňuje pojem kritického myšlení a rozvoji kritických diskusí, na které se naše organizace dlouhodobě soustředí.

Právě umělecká kritika je možným principem propojení s praxí a jejím dalším rozvojem směrem k divákům nejen díky textovým a audiovizuálním výstupům, ale přímé komunikaci s diváky. Implementace nových postupů z projektových aktivit pro jiné kulturní organizace je pak dalším z cílů projektu. Rozvoj se tak soustředí především na uměleckou kritiku, ale její přesah je do celé společnosti a vytváření nového diskursu týkajícího se reflexe umění a jejího zpětného začlenění do umění a pro zprostředkovatele umění.

 

📷 Lukáš Mach

📷 Lukáš Mach