EN / CZ
You are now reading: Jak probíhá výběr filmů do pásma Young & Short?
Share:
10. 1. 2024

Jak probíhá výběr filmů do pásma Young & Short?

O pásmu Young & Short říkáme, že charakterizuje svou generaci a že zobrazuje témata, která jsou pro mladé důležitá a která je baví. Jak se z kraťasů pro mládež prezentovaných na filmových festivalech stane unikátní distribuční pásmo, které sestavili mladí diváci pro své vrstevníky?

 

__________

 

Dramaturgická rada nejdříve vytipuje 10 nejperspektivnějších festivalových filmů pro mládež, ze kterých vytvoří shortlisty pro věkové skupiny 12–14 a 15–19 let. Z těchto filmů poté mladí porotci vyberou 5 finálních filmů pro svou věkovou skupinu, ze kterých po vzájemné diskusi sestaví distribuční pásmo, které budeme distribuovat do českých kin a škol, kterým nejenže nabídneme kvalitní filmový zážitek, ale také speciálně vytvořený program s lektorskými úvody, diskuzemi, zajímavými hosty nebo workshopy.

Organizátoři projektu pomocí výběrového řízení vyberou z přihlášených ty nejaktivnější mladé lidí, ze kterých složí filmovou porotu. Při výběru organizátory zajímá jejich motivace, vztah k filmu a názor na poslední shlédnutý film. Tím nejenže zjistí, na jaké filmy tito mladí koukají, ale otestují si i jejich schopnost nad filmem přemýšlet a reflektovat ho.

Výběr filmů do pásma probíhá zpravidla o víkendu na začátku března, kdy se spolu v kině setkají mladí porotci: v sobotu ve věku 12–14 let a v neděli ve věku 15–19 let, kdy je čeká celodenní nabitý program. Ve spolupráci s odborníky povedou o každém z deseti shlédnutých filmů diskusi, při které budou hodnotit jak jednotlivé složky filmu, tak jeho estetickou kvalitu a originalitu.

Mladí porotci se současně s tím budou podílet na vzniku metodických materiálů, se kterými budou lektoři a mladí diváci posléze pracovat v rámci speciálních filmových projekcí v českých kinech a školách. Na třech vybraných z nich povede projekci a následnou diskuzi spolu s odborníky i naše mladá porota, která svůj výběr půjde mezi diváky do kin obhájit. Díky tomu naplno využijeme filmově-výchovného potenciálu, který se v tomto unikátním filmovém pásmu skrývá.

Cílem projektu je k mladým divákům dostat krátké filmy vytipované z těch nejprestižnějších evropských filmových festivalů – například z Cannes, Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, Sundance, Berlinale nebo Mezinárodního filmového festivalu krátkých filmů v Clermont-Ferrand. Evropskou špičku krátkometrážní kinematografie doplňujeme o výrazné české filmové zástupce. To vše napříč žánry, kulturami a filmovými přístupy.

Díky tomu u mladých lidí dokážeme netradičním a zábavným způsobem rozvíjet kritické a estetické myšlení. Zároveň jim dáváme příležitost se na vrstevnické úrovni vzájemně inspirovat svými názory a postoji. 

Tell us what you think

Related