5. 12. - 5. 12. 2021

Kritik versus kurátor

Masterclass Viktora Čecha

Jakým způsobem se liší uvažování kritika a kurátora? Jedná se o obory stojící na opačných koncích procesu vystavování současného umění? Jakým nástrahám je vystaven odborník působící jak v oblasti výtvarné kritiky, tak kurátorství? Ať už kritika nebo kurátorství, oba obory mají jistě jedno společné – interpretují, a tak svým způsobem používají podobné myšlenkové postupy. Kam však sahají pravomoce obou postav, jaký má dosah slovo či činy každého z nich a mohou se navzájem diskvalifikovat? Viktor Čech je příkladem kritika-kurátora, který se v masterclass nazvané Kritik versus kurátor zaměří na reflexi své dosavadní praxe. Poodhalí teoretické procesy spojené s oběma profesními rolemi a jejich podobami v kontextu české umělecké scény.

Viktor Čech 

Je nezávislý kritik, kurátor a teoretik současného umění. Studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorát na Fakultě umění a designu UJEP. Přednášel výtvarnou didaktiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 připravil řadu výstavních a kurátorských projektů, zaměřených na různá témata současného umění. V roce 2019 se stal laureátem Ceny Věry Jirousové v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru. V současnosti se zabývá vztahem mezi výtvarným uměním a choreografií a tancem.

Kdy a kde?

5. prosince v 11:30 on-line.

 

Jak se zapojit?

Všechny přednášky budou vysílány prostřednictvím platformy Facebook Live v události a na facebookové stránce Kina Kavalírka.

 

Dotazy

Případné dotazy směřuj na vykon@elbedock.cz.

Související